Museet for Religiøs Kunst

At sanse verden i dig selv
June 4 - September 17, 2017

Museet for Religiøs Kunst, Lemvig, Denmark


Images: Anders Sune Berg and Morten Kjær