Museet for Religiøs Kunst

At sanse verden i dig selv
4 June - 17 September 2017
Museet for Religiøs Kunst, Lemvig, Denmark


Images: Anders Sune Berg and Morten Kjær